Location: Home > Education & Training > Master's Mentor
Master's Mentor
Condensed Physics
Tan Ping Heng
Material Physics and Chemistry
Chen Yong Hai
Zhao You Wen
Sun Guo Sheng
Qu Sheng Chun
Microelectronics and Solid State Electronics
Physical Electronics
Chen Shao Wu
Wang Guo Hong
Han Qin
Cheng Bu Wen
Yu Li Juan
Xie Liang
Electric Circuit and System