Location: Home > Education & Training > Doctoral Mentor
Doctoral Mentor
Condensed Physics
Zhang Xin Hui
Zheng Hou Zhi
Wu Xiao Guang
Li Shu Shen
Chang Kai
Ji Yang
Zhao Jian Hua
Material Physics and Chemistry
Zhang Xing Wang
Wang Zhan Guo
Li Jin Min
Zeng Yi Ping
Wang Xiao Liang
Lin XueChun
Microelectronics and Solid State Electronics
Liu Jian
Ma Wen Quan
Zhu Ning Hua
Huang Yong Zhen
Yang Fu Hua
Ma Xiao Yu
Liu Yu Liang
Lu Hua Xiang
Han Pei De
Chen Hong Da
Wu Nan Jian
Zhu Hong Liang
Tan Man Qing
Zhao Ling Juan
Liu Feng Qi
Wang Shou Jue
Wang Qi Ming
Chen Liang Hui
Physical Electronics
Ma Wen Quan
Wang Qi Ming
Huang Yong Zhen
Niu Zhi Chuan
Yang Fu Hua
Han Pei De
Zhu Hong Liang
Electric Circuit and System
Lu Hua Xiang