Location: Home > Papers
  Papers
Title: Human Embryonic Stem Cells Contribute to Embryonic and Extraembryonic Lineages in Mouse Embryos upon Inhibition of Apoptosis
Author: Xuepeng Wang*, Tianda Li*, Tongtong Cui*, Dawei Yu1*, Chao Liu*, Liyuan Jiang, Guihai Feng, Lei Wang, Rui Fu, Xinxin Zhang, Jie Hao, Yukai Wang, Liu Wang, Qi Zhou, Wei Li, Baoyang Hu
Abstract:
Corresponding author: Qi Zhou, Wei Li, Baoyang Hu
Subject:
Impact Factor:
Authors units:
PubYear: 2017
Volume:
Issue: DOI: 10.1038/cr.2017.138
Page:
Journal: Cell Research
The full text link:
ISSN:
URL: https://www.nature.com/articles/cr2017138.pdf
   

CLOSE