date Award Category Name of Award Principal Investigator(s)
2003 National Award for S & T Progress, Extraordinary Grade The Project of Mannel Space Flights of China Hu Wenrui
2001 CAS Award for S & T Progress, 2nd Grade Scientific Experiments in Space on Multi-Layered Fluid Hu Wenrui, Yao Yonglong, Li Baohe, Liu Qiusheng, Hu Liang, Liu Fang, Su Jian, Zhang Pu, Meng Xin, Hu Xingyi
2000 Beijing Award for S & T Progress, 2nd Grade Nonlinear Non-Equilibrium Statistical Theory of Damage and Failure in Heterogeneous Brittle Media Ke Fujiu, Xia Mengfen, Li Huiling, Bai Yilong
2000 CAS Award for S & T Progress, 2nd Grade Direct Numerical Simulation of Multi-Scale Complex Flow Fields Fu Dexun, Ma Yanwen, Li Xinliang, Yuan Li, Lin Guo hua
1999 CAS Award for S & T Progress, 3rd Grade Theorectical, Numerical and Application Stydies on Interactions between Gaseous Media and Center Gao Zhi, Yan Haixing, Zhu Ruzen, Er Xuequan, Sun Zhiwei
1999 CAS Award for S & T Progress, 2nd Grade Wei 11-4 Offshore Platform Structure Full-scale and In-Situ Monitoring Liu Chuntu, Sheng Zhonghan, Chen Junchang, Wang Keren, Li He,Zhao Qiang, Zhang Endong, Xie Yinian, Kan Changzhen
1999 CAS Award for Technical Invention, 1st Grade The Cryogenic Wind Tunnel using Thermoseparator to Reduce the Total Temperature Yu Hongru
1998 CAS Award for S & T Progress, 2nd Grade The research on the Heat Transfer on the Turbine Blade with Gas Film and Experimental Technology for Transient Phenomena Li Jingmei, Wu Ying, Hu Jinming, Yang Bin, Fang Zhijia, Zhai Manling, Deng Suqing, Han Guijuan, Zhao Runmin
1998 Award of Ministry of Communications for S & T Progress, 2nd Grade Building Base Bed with Scattered Rocks by Explosion Gu Daolian etc.
1998 CAS Award for S & T Progress, 2nd Grade Studies on Supersonic Turbulent Separated Flows Wang Shifen, Li Qingquan, Li Cunbiao, Wang Yu, Ren Zhiyuan
1998 CAS Award for Natural Sciences, 2nd Grade Studies on Capillary Convection in a Liquid Bridge of Semi-Floating Area Hu Wenrui, Tang Zemei,Shu Jizu,Yao Yonglong, Xie Jingchang
1998 CAS Award for S & T Progress, 1st Grade Study on Gas-Pulse Ash-Cleaning Technology Wu Chengkang, Sun Wenchao, He Weilang, Man Xiufen, Zhu Fuying, Zhan Huanqing, Chen Lifang, Yan Mingshan, Chen Bin, Yu Lixin, Fan Weijun, Yuan Kun
1998 CAS Award for S & T Progress, 2nd Grade Wei 11-4 Offshore Platform Structure Full-scale and In-Situ Monitoring Liu Chuntu, Sheng Zhonghan, Chen Junchang, Wang Keren, Li He,Zhao Qiang, Zhang Endong, Xie Yinian, Kan Changzhen
1997 Award of Ministry of Metallurgical Industry for S & T Progress, 2nd Grade Installation for Electromagnetically Controlled Steel Casting Mao Bin, Wang Shiyu, Rong Sheng etc
1997 CAS Award for S & T Progress, 1st Grade Diffusion Parabolized Theory, Equation and Numerical Methods for Viscous Fluid Flow Gao Zhi, Wang Ruquan