Location: Home> Staff>Board of directors
  • Board of directors

  Director: ZHANG Baichun

  Deputy Directors: YUAN Ping, HAN Qi, ZHAO Li