Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > Associate Senior Title
Feng Lianjun
Fu Changmin
GUO Jie
HAO Jialong
 
Hu Lianhuan
Huang Chao
Lei Yuhong
LI He
 
Li Tiejun
Li Zhiqing
LI Zhiyuan
LING Xiaoxiao
 
Liu Jiaqing
LIU Shanke
LIU Shuangchi
LIU Yu
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn