Yang Liu, Handong Su, Yalin Liu, Jing Zhang, Qianhua Dong, James A. Birchler, Fangpu Han. Cohesion and Centromere Activity Are Required for Histone H3 Phosphorylation in Maize. The Plant Journal. DOI: 10.1111/tpj.13748

(2017-10-16)

Ying Wang, Yuling Jiao. Auxin and Above Ground Meristems. Journal of Experimental Botany DOI:10.1093/jxb/erx299

(2017-10-13)

Dingbo Zhang, Huawei Zhang, Tingdong, Kunling Chen, Jinlong Qiu and Caixia Gao. Perfectly Matched 20-nucleotide Guide RNA Sequences Enable Robust Genome Editing Using High-fidelity SpCas9 Nucleases. Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-017-1325-9

(2017-10-12)

Yufei Yang, Wenqing Cao, Shaohuan Wu, and Wenfeng Qian. Genetic Interaction Network as an Important Determinant of Gene Order in Genome Evolution. Molecular Biology and Evolution. DOI:10.1093/molbev/msx264

(2017-10-11)

Kai Liu, Ruxiao Xing, Youli Jian, Zhiyang Gao, Xinli Ma, Xiaojuan Sun, Yang Li, Meng Xu, Xin Wang, Yudong Jing, Weixiang Guo, Chonglin Yang. WDR91 is A Rab7 Effector Required for Neuronal Eevelopment.
The Journal of Cell Biology. DOI:10.1083/jcb.201705151.

(2017-10-10)

Bing Chen, Zhifeng Xiao, Yannan Zhao, Jianwu Dai. Functional Biomaterial-based Regenerative Microenvironment for Spinal Cord Injury Repair. National Science Review. DOI:10.1093/nsr/nwx057

(2017-10-10)

Chunpeng An, Lin Li, Qingzhe Zhai, Yanrong You, Lei Deng, Fangming Wu, Rong Chen, Hongling Jiang, Hang Wang, Qian Chen, and Chuanyou Li. Mediator Subunit MED25 Links the Jasmonate Receptor to Transcriptionally Active Chromatin. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1710885114

(2017-10-09)

Chunfeng Li, Yong-Qiang Deng, Shuo Wang, Feng Ma, Roghiyh Aliyari, Xing-Yao Huang, Na-Na Zhang, Momoko Watanabe, Hao-Long Dong, Ping Liu, Xiao-Feng Li, Qing Ye, Min Tian, Shuai Hong, Junwan Fan, Hui Zhao, Lili Li, Neda Vishlaghi, Jessie E. Buth, Connie Au, Ying Liu, Ning Lu, Peishuang Du, F. Xiao-Feng Qin, Bo Zhang, Danyang Gong, Xinghong Dai, Ren Sun, Bennett G. Novitch, Zhiheng Xu, Cheng-Feng Qin, Genhong Cheng. 25-Hydroxycholesterol Protects Host against Zika Virus Infection and Its Associated Microcephaly in a Mouse Model. Immunity. DOI:10.1016/j.immuni.2017.02.012

(2017-09-30)

Ki-Jun Yoon, Guang Song, Xuyu Qian, Jianbo Pan, Dan Xu, Hee-Sool Rho, Nam-Shik Kim, Christa Habela, Lily Zheng, Fadi Jacob, Feiran Zhang, Emily M. Lee, Wei-Kai Huang, Francisca Rojas Ringeling, Caroline Vissers, Cui Li, Ling Yuan, Koeun Kang, Sunghan Kim, Junghoon Yeo, Yichen Cheng, Sheng Liu, Zhexing Wen, Cheng-Feng Qin, Qingfeng Wu, Kimberly M. Christian, Hengli Tang, Peng Jin, Zhiheng Xu, Jiang Qian, Heng Zhu, Hongjun Song, Guo-li Ming. Zika-Virus-Encoded NS2A Disrupts Mammalian Cortical Neurogenesis by Degrading Adherens Junction Proteins. Cell Stem Cell. DOI:10.1016/j.stem.2017.07.014

(2017-09-30)

Yohan Oh, Feiran Zhang, Yaqing Wang, Emily M Lee, In Young Choi, Hotae Lim, Fahimeh Mirakhori, Ronghua Li, Luoxiu Huang, Tianlei Xu, Hao Wu, Cui Li, Cheng-Feng Qin, Zhexing Wen, Qing-Feng Wu, Hengli Tang, Zhiheng Xu, Peng Jin, Hongjun Song, Guo-li Ming & Gabsang Lee. Zika Virus Directly Infects Peripheral Neurons and Induces Cell Death. Nature Neuroscience. DOI:10.1038/nn.4612

(2017-09-30)