James A. Birchler, Fangpu Han. Barbara McClintock’s Unsolved Chromosomal Mysteries: Parallels to Common Rearrangements and Karyotype Evolution. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.17.00989

(2018-03-16)

Yannan Zhao, Lilan Luo, Jiesi Xu, Peiyong Xin, Hongyan Guo, Jian Wu, Lin Bai, Guodong Wang, Jinfang Chu, Jianru Zuo, Hong Yu, Xun Huang, Jiayang Li. Malate Transported from Chloroplast to Mitochondrion Triggers Production of ROS and PCD in Arabidopsis thaliana. Cell Research. DOI:10.1038/s41422-018-0024-8

(2018-03-16)

Caixia Gao. The future of CRISPR technologies in agriculture. Nature Review Molecular Cell Biology. DOI:10.1038/nrm.2018.2

(2018-02-28)

Qian Liu, Ruixi Han, Kun Wu, Jianqing Zhang, Yafeng Ye, Shuansuo Wang, Jianfeng Chen, Yajun Pan, Qi Li, Xiaopeng Xu, Jiawu Zhou, Dayun Tao, Yuejin Wu & Xiangdong Fu. G-protein βγ Subunits Determine Grain Size through Interaction with MADS-domain Transcription Factors in Rice. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-018-03047-9

(2018-02-28)

Jiaming Wang, Mei Ding. Robo and Ror Function in a Common Receptor Complex to Regulate Wnt-mediated Neurite Outgrowth in Caenorhabditis elegans. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1717468115

(2018-02-28)

Qing Wang, Jinqiang Nian, Xianzhi Xie, Hong Yu, Jian Zhang, Jiaoteng Bai, Guojun Dong, Jiang Hu, Bo Bai, Lichao Chen, Qingjun Xie, Jian Feng, Xiaolu Yang, Juli Peng, Fan Chen, Qian Qian, Jiayang Li, Jianru Zuo. Genetic Variations in ARE1 Mediate Grain Yield by Modulating Nitrogen Utilization in Rice.
Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-017-02781-w

(2018-02-27)

Wei Wang, Bin Hu, Dingyang Yuan, Yongqiang Liu, Ronghui Che, Yingchun Hu, Shujun Ou, Zhihua Zhang, Hongru Wang, Hua Li, Zhimin Jiang, Zhengli Zhang, Xiaokai Gao, Yahong Qiu, Xiangbing Meng, Yongxin Liu, Yang Bai, Yan Liang, Yi-Qin Wang, Lianhe Zhang, Legong Li, Sodmergen Sodmergen, Hai-Chun Jing, Jiayang Li, Chengcai Chu. Expression of the Nitrate Transporter Gene OsNRT1.1A/OsNPF6.3 Confers High Yield and Early Maturation in Rice. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.17.00809

(2018-02-27)

Biao Ma, Yang Zhou, Hui Chen, Si-Jie He, Yi-Hua Huang, He Zhao, Xiang Lu, Wan-Ke Zhang, Jin-Huan Pang, Shou-Yi Chen and Jin-Song Zhang. Membrane Protein MHZ3 Stabilizes OsEIN2 in Rice by Interacting with Its Nramp-like Domain. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1718377115

(2018-02-27)

Lijun Ren, Ding Tang, Tingting Zhao, Fanfan Zhang, Changzhen Liu, Zhihui Xue, Wenqing Shi, Guijie Du, Yi Shen, Yafei Li, Zhukuan Cheng. OsSPL Regulates Meiotic Fate Acquisition in Rice. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.15017

(2018-02-27)

Xiaogang Zhou, Haicheng Liao, Mawsheng Chern, Junjie Yin, Yufei Chen, Jianping Wang, Xiaobo Zhu, Zhixiong Chen, Can Yuan, Wen Zhao, Jing Wang, Weitao Li, Min He, Bingtian Ma, Jichun Wang, Peng Qin, Weilan Chen, Yuping Wang, Jiali Liu, Yangwen Qian, Wenming Wang, Xianjun Wu, Ping Li, Lihuang Zhu, Shigui Li, Pamela C. Ronald, and Xuewei Chen. Loss of Function of a Rice TPR-domain RNA-binding Protein Confers Broad-spectrum Disease Resistance. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1705927115

(2018-02-08)