Xiaoguang Song, Zefu Lu, Hong Yu, Gaoneng Shao, Jinsong Xiong, Xiangbing Meng, Yanhui Jing, Guifu Liu, Guosheng Xiong, Jingbo Duan, Xue-Feng Yao, Chun-Ming Liu, Hongqing Li, Yonghong Wang and Jiayang Li. IPA1 Functions as a Downstream Transcription Factor Repressed by D53 in Strigolactone Signaling in Rice. Cell Research. DOI: 10.1038/cr.2017.102

(2017-08-17)

Yuange Wang, Haopeng Yu, Caihuan Tian, Muhammad Sajjad, Caixia Gao, Yiping Tong, Xiangfeng Wang, Yuling Jiao. Transcriptome Aassociation Identifies Regulators of Wheat Spike Architecture. Plant Physiol. DOI:10.1104/pp.17.00694

(2017-08-15)

Kangquan Yin, Caixia Gao & Jin-Long Qiu. Progress and Prospects in Plant Genome Editing.
Nature Plants
. DOI:10.1038/nplants.2017.107

(2017-08-02)

Jiliang Hu, Huanjie Yang, Jinye Mu, Tiancong Lu, Juli Peng, Xian Deng, Zhaosheng Kong, Shilai Bao, Xiaofeng Cao, Jianru Zuo. Nitric Oxide Regulates Protein Methylation during Stress Responses in Plants. Molecular Cell. DOI:10.1016/j.molcel.2017.06.031

(2017-07-28)

Minmin Du, Jiuhai Zhao, David T. W. Tzeng, Yuanyuan Liu, Lei Deng, Tianxia Yang, Qingzhe Zhai, Fangming Wu, Zhuo Huang, Ming Zhou, Qiaomei Wang, Qian Chen, Silin Zhong, Chang-Bao Li, and Chuanyou Li. MYC2 Orchestrates a Hierarchical Transcriptional Cascade that Regulates Jasmonate-Mediated Plant Immunity in Tomato. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.16.00953

(2017-07-24)

Qing Hu, Yafei Li, Hongjun Wang, Yi Shen, Chao Zhang, Guijie Du, Ding Tang, Zhukuan Cheng. MEICA 1 (meiotic chromosome association 1) Interacts with TOP3α and Regulates Meiotic Recombination in Rice. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.17.00241

(2017-07-11)

Shaohuan Wu, Ke Li, Yingshu Li, Tong Zhao, Ting Li, Yu-Fei Yang, and Wenfeng Qian. Independent Regulation of Gene Expression Level and Noise by Histone Modifications. PLOS Computational Biology. DOI:10.1371/journal.pcbi.1005585

(2017-07-05)

Jiuyou Tang & Chengcai Chu. MicroRNAs in Crop Improvement: Fine-tuners for Complex Traits.
Nature Plants.DOI:10.1038/nplants.2017.77

(2017-07-03)

Ke Huang, Dekai Wang, Penggen Duan, Baolan Zhang, Ran Xu, Na Li and Yunhai Li .WIDE AND THICK GRAIN 1, Which Encodes an Otubain-like Protease with Deubiquitination Activity, Influences Grain Size and Shape in Rice. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13613

(2017-06-26)

Xixun Hu, Xiangbing Meng, Qing Liu, Jiayang Li, Kejian Wang. Increasing the Efficiency of CRISPR-Cas9-VQR Precise Genome Editing in Rice. Plant Biotechnology Journal. DOI:10.1111/pbi.12771

(2017-06-23)